จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

กรมป่าไม้ ชู ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ท่องเที่ยวเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ “ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” เน้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชูสื่อสารด้วยภาษาหลากหลาย พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ยล.3 (ลำพะยา,บันนังสตา, ฮาลา) อ.บันนังสตา จ.ยะลา เผยห่วงสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของ จนท.พิทักษ์ป่า มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และทุนการศึกษาให้แก่บุตรพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภค

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผอ.สจป. ที่ 13 (สงขลา) นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สจป. ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป. ที่ 13 สาขานราธิวาส และนายวีระวัฒน์ แสงกระจ่าง ผอ.สปน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง โดยมีนายสรธร เพชรแก้วเพชร ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ นายสุรชัยกล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้หลายภาษา การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้บริการอย่างเป็นกันเองเพื่อสร้างประทับใจ การวางแผนการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตเมื่อมีการกำหนดอัตราค่าบริการ

พร้อมเพิ่มการให้บริการ เช่น จุดถ่ายภาพ ป้ายสื่อความหมาย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การจัดการขยะในพื้นที่ และได้เน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัย การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมั่นฝึกซ้อมเพื่อให้มีทักษะและเกิดความคล่องตัว ไม่ตกใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที เพราะทุกนาทีมีค่าต่อชีวิตของนักท่องเที่ยว

กรมป่าไม้ ชู ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

สำหรับทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นป่านันทนาการ (Recreational Forest) หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ประโยชน์ที่กรมป่าไม้จัดตั้งขึ้นอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา มีจุดเด่น คือ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกที่สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี ละมีสกายวอร์ก พื้นผิวกระจกใส สำหรับเดินชมทะเลหมอก สามารถชมทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ยล.3 (ลำพะยา, บันนังสตา, ฮาลา) อ.บันนังสตา จ.ยะลา และได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อดทน และเสียสละ

“ผมมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน โดยกรมป่าไม้ได้มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว” นายสุรชัยกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ linkservewaste.com

ufa slot

Releated