ทปอ.ปลื้มตัวเลขเข้ามหา’ลัยผ่านระบบทีแคส ปี’65 เพิ่ม

ทปอ.ปลื้มตัวเลขเข้ามหา’ลัยผ่านระบบทีแคส ปี’65 เพิ่ม

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้เปิดรับสมัครทีแคส ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 แอดมิสชั่นส์ และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภาพรวมเป็นไปด้วยดี มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นกว่าการรับสมัครทีแคส ปีการศึกษา 2564

โดยทีแคส ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 4 รอบ มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 210,527 คน ส่วนทีแคส ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 รอบ มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 213,936 คน สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเริ่มเข้าใจระบบทีแคสมากขึ้น ทำให้มีความผิดพลาดในการสมัครก็ลดลง

ดร.พีระพงศ์กล่าวต่อว่า ส่วนการคัดเลือกระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2566 ยังคงไว้ 4 รอบเช่นเดิม โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบทีแคส ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

โดยรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบที่ 2 โควต้า มหาวิทยลัยเป็นผู้กำหนดวันรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิสชั่นส์ รับสมัคร วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ รับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะใช้ระบบ และวิธีการรับสมัครเหมือนปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2566 มีการเปลี่ยนแปลงการสอบ โดยปรับการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และวิชาสามัญ มาเป็นการสอบ 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ TGAT) ซึ่งก็คือการสอบวิชา GAT ที่จากเดิมสอบวัดความรู้ 2 ส่วน เพิ่มเป็นการวัดความรู้ 3 ส่วน คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน และการวัดความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test หรือ TPAT)

และกลุ่มที่ 2 วัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level หรือ A-Level) โดยจะไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร จะวัดความรู้เชิงประยุกต์ หรือการสอบวิชาสามัญ

เดิมสอบ 9 วิชา แต่เปลี่ยนโดยเพิ่มจำนวนวิชาสอบ 15 วิชา ซึ่งขณะนี้ ทปอ.อยู่ระหว่างพัฒนาข้อสอบ TGAT และ TPAT คาดว่าข้อสอบจะจัดทำเสร็จก่อนจัดสอบแน่นอน

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ดร.พีระพงศ์กล่าวอีกว่า โดยวิชา TGAT และ TPAT จะเปิดรับสมัครโดยให้ผู้สอบเลือกได้ว่า ต้องการสอบด้วยกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565

และรับสมัครสอบเพิ่มเติมกรณีสนามสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีที่ว่าง วันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2565, พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2565, สอบ TGAT และ TPAT วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 และการสอบ A-Level จะจัดสอบด้วยกระดาษเท่านั้น

เปิดรับสมัคร วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566, พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566, สอบ A-Level วันที่ 18-20 มีนาคม 2566 และประกาศผลสอบ วันที่ 17 เมษายน 2566

“การสอบ TGAT และ TPAT จะมีทั้งการสอบด้วยกระดาษ และคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ทปอ.มีวิธีป้องกันการทุจริตอยู่แล้ว โดยแบ่งแยกสนามสอบออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้กรรมการคุมสอบเกิดความสับสน คือการสอบด้วยกระดาษ จะใช้โรงเรียนต่างๆ เป็นสนามสอบ ส่วนสนามสอบด้วยคอมพิวเตอร์ จะใช้ห้องสอบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ

จากการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน พบว่านักเรียนสนใจการสอบคอมพิวเตอร์ แต่จะขอรอดูตัวอย่างการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ก่อน โดย ทปอ.จะเผยแพร่ตัวอย่างการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ Mytcas.com ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้นักเรียนนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกสอบ TGAT และ TPAT ด้วยกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์” ดร.พีระพงศ์กล่าว

ดร.พีระพงศ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนสะท้อนว่ากังวลข้อสอบใหม่ เพราะไม่เคยเจอมาก่อน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเมื่อใดที่เกิดความเปลี่ยนแปลง จะมีความกังวลตามมา

ทั้งนี้ อยากฝากนักเรียนทุกคนว่าอย่ากังวล ให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียน โดยเรียนให้รู้ว่าความรู้ต่างๆ ที่ได้มา สามารถนำไปใช้งาน และประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง ให้ทำกิจกรรม เน้นการฝึกทักษะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการใช้ชีวิต ซึ่งข้อสอบใหม่นั้น จะเน้นเรื่องเหล่านี้ ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการ แต่จะเน้นวัดความถนัด และทักษะของนักเรียน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ linkservewaste.com

UFA Slot

Releated