ufabet

5 โอกาสธุรกิจสุขภาพ (Health Tech Startup)

ธุรกิจสุขภาพกับการมาของโรคโควิดตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องจนปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก

เท่านั้น ยังทำให้ผู้คนต้องกลับมาตระหนักใส่ใจต่อระบบสาธารณสุขมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจสุขภาพ แพทย์ พยาบาล และนักวิจัย ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ทำให้โอกาสสร้างธุรกิจดูแลด้านสุขภาพ หรือ Health Tech กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น นอกจากจะเกิดประโยชน์กับตัวเองในแง่การทำธุรกิจสุขภาพแล้ว ยังจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ

ทุกวันนี้ระบบสาธารณสุขก้าวหน้าล้ำสมัยเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ประกอบกับเทคโนโลยีล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็น 5G, IoT (Internet of things) รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานการเรียนออนไลน์ แพลตฟอร์มเทเลเมดิซีน (Telemedicine) ฯลฯ อีกมากมายที่จะเข้ามาช่วยสร้างธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ (Health Tech) ได้ทันที ทำให้  Startup ด้าน Health Tech ซึ่งกลายเป็นกลุ่มธุรกิจสุขภาพmujน่าสนใจและมาแรงในขณะนี้ แบ่งออกเป็น 5 หมวดใหญ่ ประกอบด้วย

ufabet

  1. การวิจัยและการพัฒนายาและวัคซีน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น Virtual Patient ( คนไข้สมมติ) เป็นการจำลองคนไข้ในคอมพิวเตอร์ หรือ ‘in silo medicine’ การจำลองอวัยวะ ซึ่งจะสามารถเร่งระยะเวลาในการวิจัยยาและวัคซีนได้รวดเร็วขึ้น ทำให้นักวิจัยสามารถทดสอบประสิทธิภาพของยาและวัคซีนใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที นอกจากเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการทดลองยาหรือวัคซีนได้สำเร็จรวดเร็วแล้ว ยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยลดจำนวนการใช้ยาของมนุษย์ได้จริงอีกด้วย เทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานวิจัย และทำให้งานวิจัยนั้นประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาที่สั้นลง เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้น 

  1. การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค

เมื่อพูดถึง Wellness และ Healthcare ในสมัยนี้จะไม่ใช่การรักษาโรคหรือผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่จะปรับมาส่งเสริมการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ นั้นจะสามารถเข้ามาช่วยเสริมสร้างส่วนบุคลของการดูแลสุขภาพในด้านนี้ได้ เช่น smart watch หรือนาฬิกาอัจฉริยะ ที่สามารถติดตามการออกกำลังกาย ระดับการเต้นของหัวใจต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แพทย์ หรือ AI วิเคราะห์และแนะนำปริมาณการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนที่สวมใส่นาฬิกาอัจฉริยะ

  1. การคัดกรองและการวินิจฉัย

การนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวงการแพทย์นั้น ทำให้คนสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น โดยโลกของ healthcare ในศตวรรษที่ 21 นี้ เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยทำให้เกิด at-home diagnosis หรือการวินิจฉัยได้เองจากที่บ้าน ยกตัวอย่าง เมื่อคุณอยู่บ้านแล้วหกล้ม เกิดบาดแผล ก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและใช้ image-scanning ส่งไปให้แพทย์ดูคุณก็จะได้รับคำวินิจฉัยเบื้องต้น และหลักการปฐมพยาบาลที่ควรปฏิบัติทันที ช่วยร่นระยะเวลาในการรักษาได้อย่างมาก 

  1. การเงินและการดำเนินงาน

เทรนด์เทคโนโลยีของ e-prescription ก็กำลังมาแรงเลยทีเดียวสำหรับการบริหารจัดการโรงพยาบาล ซึ่งช่วยลดความแออัดในการรอคิวจ่ายยา ทุกวันนี้หากท่านไปโรงพยาบาลอาจต้องเสียเวลานั่งรอนาน แต่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายยา ตัวอย่างสตาร์ทอัพในไทยที่ได้เริ่มทำ e-prescription แล้ว 

  1. การรักษา

ufabet

การรักษานั้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ Eelectronic Medical Records สามารถแชร์ผ่านระบบ Data base

ข้ามโรงพยาบาลได้ ยกตัวอย่าง เมื่อคนไข้ไปเที่ยวแล้วเกิดอาการป่วยต้องรีบรักษาด่วน โรงพยาบาลที่จังหวัดนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องซักถามประวัติการรักษา การแพ้ยา เพิ่มเติมให้เสียเวลา แพทย์จึงสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยให้ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล สามารถเป็นไปได้ โดยแพทย์สามารถพูดคุยหรือแม้กระทั่งผ่าตัดคนไข้ได้จากระยะไกลโดยการควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งการมี Telemedicine เข้ามานี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษา ประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายของคนไข้

บทความแนะนำ

อย่างไรก็ตาม Health Tech ธุรกิจสุขภาพ ดูแลสุขภาพ ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ในประเทศไทย การแชร์ข้อมูลคนไข้ข้ามโรงพยาบาลด้วย data base เดียวกัน ยังไม่มีมาตรการและกฎหมายที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ทำให้เทคโนโลยียังต่ำอยู่ แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ คาดการณ์ว่าจะเกิดความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาชีวิตผู้คนได้มากยิ่งขึ้น

เป็นที่แน่นอนว่าโลกของเราได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้ว เทรนด์การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่มาแรงสำหรับคนในยุคนี้ ยิ่งหลังพ้นโควิดจะเห็นภาพคนเข้าฟิตเนสกันมากขึ้น รับประทานอาหารสุขภาพ ใช้อุปกรณ์ Wearable เพื่อการออกกำลังกาย รวมทั้งอุปกรณ์ IOT อื่นๆ เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ไปหาโรงพยาบาลก็สามารถใช้เป็นหลักฐานให้แพทย์วินิจฉัยได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลานานเหมือนแต่ก่อน


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ linkservewaste.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated